Dviejų kamuoliukų ruletė (Double Ball Roulette)

Dviejų kamuoliukų ruletė žaidžiama tai pat kaip ir standartinė, išskyrus tai, kad joje naudojami du kamuoliukai. Pirmą kartą tokio tipo ruletę pamačiau 2013 metais Global Gaming expo parodoje, o vėliau – 2014 metų vasario 18 d. Las Vegase esančiame „Tropicana“ kazino, kur yra naudojamas ruletės ratas su dviem nuliais.

Vėliau 2016 metų lapkritį pastebėjau, jog internetinis kazino, naudojantis „Felt“ programinę įrangą, turi dviejų kamuoliukų ruletę tik su vienu nuliu.

Beje, jums turbūt įdomu, kodėl abu kamuoliuku nesusiduria vienas su kitu. O taip yra dėl to, jog abu kamuoliukai iššaunami iš angos naudojant suspaustą orą beveik vienu metu ir jų judėjimo greitis yra vienodas, todėl visada antras kamuoliukas juda paskui pirmąjį.

Jums turbūt smalsu, ar tikimybė, jog abu kamuoliukai sustos ant to paties skaičiaus, yra tokia, kokia ir pagal tikimybių teoriją 1/38 (kalbant apie amerikietišką ruletę su dviem nuliais), darant prielaidą, jog abiejų kamuoliukų riedėjimas bei sustojimas yra du vienas nuo kito nepriklausomi įvykiai. Lošimų parodoje aš kurį laiką klausinėjau žaidimo kūrėjų apie šios ruletės fiziką bei tikimybes, ir jie mane patikino, jog nepriklausomos tyrimų agentūros darė dešimtis tūkstančių sukimų su šia rulete ir nustatė, kad tikimybė abiems kamuoliukams sustoti ant to paties skaičiaus yra 1/38, darant prielaidą, jog vieno kamuoliuko riedėjimas nedaro įtakos kitam kamuoliukui. Tačiau įprastai išmetus abu ruletės kamuoliukus kartu, tikimybė jiems abiems sustoti ant to paties skaičiaus yra lygi 1/1443.

Šios ruletės statymų laukas beveik toks pat kaip ir standartinės. Su vidiniais statymais (šie statymai atliekami tiesiogiai ant skaičių, pavyzdžiui, ant vieno skaičiaus ar ant keturių skaičių vienu statymu), laimėti žaidėjas turi du šansus, tačiau išmokėjimai yra mažesni. Tai pat yra ir išoriniai statymai (pavyzdžiui, spalva), kuriuose galimybė laimėti mažesnė, nes abu kamuoliukai turi sustoti tuose laukeliuose, už kuriuos statoma (pavyzdžiui, abu ant juodos spalvos), tačiau išmokėjimai yra didesni.

📖 Turinys

Taisyklės

Pagrindinės taisyklės

 1. Naudojamas įprastas ruletės ratas su vienu arba dviem nuliais.
 2. Didžioji dalis statymų lauko yra tokia pat kaip ir įprastoje ruletėje.
 3. Naudojami du kamuoliukai.
 4. Išorinis statymas laimimas, kai ant atitinkamų laukelių sustoja abu kamuoliukai. Pavyzdžiui, statant ant raudonos, abu kamuoliukai turi sustoti raudonuose laukeliuose.
 5. Vidinis statymas laimimas, kai bent vienas kamuoliukas sustoja laukelyje, ant kurio statoma. O laukelyje, ant kurio statoma, sustojus abiems kamuoliukams, laimėjimas yra dvigubas.
 6. Norint laimėti „Dviejų Kamuolių Jackpotą“, statymas turi būti atliekamas ant vieno skaičiaus ir abu kamuoliukai turi sustoti ant jo.
 7. Valdymo pultelis, kurio paspaudimu yra iššaunami kamuoliukai į ruletę, duodamas žaidėjams.
Dviejų kamuoliukų ruletės taisyklės

Galimi statymai

  1. Raudona, juoda, lyginis, nelyginis, nuo 1 iki 18, nuo 19 iki 36 – išmokėjimai 3 prie 1, jei abu kamuoliukai sustoja ant laukelių, už kuriuos statoma.
  2. Ant trečdalių (nuo 1 iki 12, nuo 13 iki 24, nuo 25 iki 36) – išmokėjimai 8 prie 1, jei abu kamuoliukai sustoja ant bet kurių iš 12 skaičių, už kuriuos statoma.
  3. Statant ant dviejų spalvų (vienas kamuoliukas turi sustoti ant juodos, kitas ant raudonos) – išmokėjimas 1 prie 1.
  4. Statymas ant skaičių – išmokėjimas 17 prie 1, jei vienas kamuoliukas sustoja ant skaičiaus, už kurį statoma, ir 34 prie 1, jei abu kamuoliukai sustoja ant pasirinktų skaičių.
  5. Statymas ant dviejų skaičių vienu metu – išmokėjimas 8 prie 1, jei vienas kamuoliukas sustoja ant vieno iš pasirinktų skaičių, ir 16 prie 1, jei abu kamuoliukai sustoja ant pasirinktų skaičių.
  6. Statymas ant trijų skaičių vienu metu – išmokėjimas 5 prie 1, jei vienas kamuoliukas sustoja ant vieno iš pasirinktų skaičių, ir 10 prie 1, jei abu kamuoliukai sustoja ant pasirinktų skaičių.
  7. Statymas ant keturių skaičių vienu metu – išmokėjimas 3 prie 1, jei vienas kamuoliukas sustoja ant vieno iš pasirinktų skaičių, ir 6 prie vieno, jei abu kamuoliukai sustoja ant pasirinktų skaičių.
  8. Statymas ant penkių skaičių vienu metu – išmokėjimas 5 prie 2, jei vienas kamuoliukas sustoja ant vieno iš pasirinktų skaičių, ir 5 prie 1, jei abu kamuoliukai sustoja ant pasirinktų skaičių.
  9. Statymas ant šešių skaičių vienu metu – išmokėjimas 2 prie 1, jei kamuoliukas sustoja ant vieno iš pasirinktų skaičių, ir 4 prie 1, jei abu kamuoliukai sustoja ant pasirinktų skaičių.
  10. Dviejų kamuoliukų jackpot – išmokėjimas 1200 prie 1, jei abu kamuoliukai sustoja ant pasirinkto vieno skaičiaus.

Ruletės su dviems nuliais analizė

Išoriniai statymai

Žemiau esančiose lentelėse rasite dviejų nulių ruletės išorinių statymų analizę. Šioje ruletėje išorinis statymas laimi, kai abu kamuoliukai sustoja zonoje, už kurią statoma.

Analizė apie statymus, kai statoma ant 18 skaičių (raudona, juoda, lyginis, nelyginis, apatinė dalis (nuo 1 iki 18), viršutinė dalis (nuo 19 iki 36)).

Įvykis Išmokėjimas Kombinacijos Tikimybė Grąža
Laimėjimas 3 324 0.224377 0.673130
Pralaimėjimas -1 1120 0.775623 -0.775623
Iš viso 1444 1.000000 -0.102493

Analizė apie visus statymus, kai statoma ant 12 skaičių (ant trečdalių arba kitaip vadinamų tuzinų bei stulpelių).

Įvykis Išmokėjimas Kombinacijos Tikimybė Grąža
Laimėjimas 8 144 0.099723 0.797784
Pralaimėjimas -1 1300 0.900277 -0.900277
Iš viso 1444 1.000000 -0.102493

Analizė apie statymus ant vieno skaičiaus, norint laimėti dviejų kamuoliukų jackpotą (abu kamuoliukai turi sustoti ant to paties skaičiaus).

Įvykis Išmokėjimas Kombinacijos Tikimybė Grąža
Laimėjimas 1200 1 0.000693 0.831025
Pralaimėjimas -1 1443 0.999307 -0.999307
Iš viso 1444 1.000000 -0.168283

Šioje lentelėje išanalizuotas įvykis, kai statoma ant dviejų spalvų, t.y, vienas kamuoliukas turi sustoti ant juodos, o kitas ant raudonos spalvos laukelio.

Įvykis Išmokėjimas Kombinacijos Tikimybė Grąža
Laimėjimas 1 648 0.448753 0.448753
Pralaimėjimas -1 796 0.551247 -0.551247
Iš viso 1444 1.000000 -0.102493

Vidiniai statymai

Lentelėse, esančiose žemiau, rasite dviejų nulių ruletės vidinių statymų analizę. Norint laimėti vidinį statymą, vienas kamuoliukas turi sustoti laukelyje, ant kurio statoma. O jei laukelyje, ant kurio pastatyta, sustoja abu kamuoliukai – laimėjimas yra dvigubas.

Analizė apie statymus ant vieno skaičiaus.

Laimėjimas Išmokėjimas Kombinacijos Tikimybė Grąža
2 34 1 0.000693 0.023546
1 17 74 0.051247 0.871191
0 -1 1369 0.948061 -0.948061
Iš viso 1444 1.000000 -0.053324

Analizė apie statymus ant dviejų skaičių (perskirtieji statymai, angl. Split bets)

Laimėjimas Išmokėjimas Kombinacijos Tikimybė Grąža
2 16 4 0.002770 0.044321
1 8 144 0.099723 0.797784
0 -1 1296 0.897507 -0.897507
Iš viso 1444 1.000000 -0.055402

Analizė apie statymą ant trijų skaičių (gatvės statymai, angl. Street bets)

Laimėjimas Išmokėjimas Kombinacijos Tikimybė Grąža
2 10 9 0.006233 0.062327
1 5 210 0.145429 0.727147
0 -1 1225 0.848338 -0.848338
Iš viso 1444 1.000000 -0.058864

Analizė apie statymą ant keturių skaičių (kampiniai statymai, angl. Corner bets)

Laimėjimas Išmokėjimas Kombinacijos Tikimybė Grąža
2 6 16 0.011080 0.066482
1 3 272 0.188366 0.565097
0 -1 1156 0.800554 -0.800554
Iš viso 1444 1.000000 -0.168975

Analizė apie statymą ant penkių skaičių (statymas ant 0, 00, 1, 2, 3 vienu metu).

Laimėjimas Išmokėjimas Kombinacijos Tikimybė Grąža
2 5 25 0.017313 0.086565
1 2.5 330 0.228532 0.571330
0 -1 1089 0.754155 -0.754155
Iš viso 1444 1.000000 -0.096260

Analizė apie statymą ant šešių skaičių (statymas ant dviejų gatvių vienu metu).

Laimėjimas Išmokėjimas Kombinacijos Tikimybė Grąža
2 4 36 0.024931 0.099723
1 2 384 0.265928 0.531856
0 -1 1024 0.709141 -0.709141
Iš viso 1444 1.000000 -0.077562

Strategija

Mano patarimas bet kokiam žaidimui yra pasirinkti statymus su didžiausia grąža. Dviejų nulių ruletėje geriausias statymas yra vidinis statymas ant vieno skaičiaus. Statant ant jo, kazino pranašumas yra 5,33 %, tačiau statymas ant dviejų ar trijų skaičių nėra blogesnis pasirinkimas. Pirmojo statymo atveju kazino pranašumas 5,54 %, antrojo – 5,89 %.

Beje, reikėtų paminėti, jog žaidžiant standartinę dviejų nulių ruletę, kazino pranašumas yra 5,26 %, t.y. 0,07 % mažesnis nei dviejų nulių ir dviejų kamuoliukų ruletėje.

Ruletės su vienu nuliu analizė

Čia yra keletas screenshot‘ų su vieno nulio dviejų kamuoliukų rulete, naudojama „Felt gaming“.

Kaip žaisti dviejų kamuoliukų ruletę

Dviejų kamuoliukų ruletė pradedantiesiems

Išoriniai statymai

Lentelėse, esančiose žemiau, rasite mano analizes, skirtas ruletės su vienu nuliu išoriniams statymams. Norint laimėti išorinį statymą dviejų kamuoliukų ruletėje reikia, jog abu kamuoliukai sustotų laukeliuose, už kuriuos statoma.

Ši lentelė parodo mano analizę apie statymus, kai statoma ant 18 skaičių (raudona, juoda, lyginis, nelyginis, apatinė dalis (nuo 1 iki 18), viršutinė dalis (nuo 19 iki 36)).

Įvykis Išmokėjimas Kombinacijos Tikimybė Grąža
Laimėjimas 3 324 0.236669 0.710001
Pralaimėjimas -1 1045 0.763331 -0.763331
Iš viso 1369 1.000000 -0.053324

Analizė apie visus statymus, kai statoma ant 12 skaičių (ant trečdalių arba kitaip vadinamų tuzinų bei stulpelių).

Įvykis Išmokėjimas Kombinacijos Tikimybė Grąža
Laimėjimas 8 144 0.105186 0.841490
Pralaimėjimas -1 1225 0.894814 -0.894814
Iš viso 1369 1.000000 -0.053324

Analizė apie statymus ant vieno skaičiaus, norint laimėti dviejų kamuoliukų jackpotą (abu kamuoliukai turi sustoti ant to paties skaičiaus).

Įvykis Išmokėjimas Kombinacijos Tikimybė Grąža
Laimėjimas 1200 1 0.000730 0.876552
Pralaimėjimas -1 1368 0.999270 -0.999270
Iš viso 1369 1.000000 -0.122717

Šioje lentelėje išanalizuotas įvykis, kai statoma ant dviejų spalvų, t.y. vienas kamuoliukas turi sustoti ant juodos, o kitas ant raudonos spalvos laukelio.

Įvykis Išmokėjimas Kombinacijos Tikimybė Grąža
Laimėjimas 1 648 0.473338 0.473338
Pralaimėjimas -1 721 0.526662 -0.526662
Iš viso 1369 1.000000 -0.053324

Vidiniai statymai

Lentelėse, esančiose žemiau – vieno nulio ruletės vidinių statymų analizė. Norint laimėti vidinį statymą, vienas kamuoliukas turi sustoti laukelyje, ant kurio statoma, o jei laukelyje, ant kurio pastatyta, sustoja abu kamuoliukai – laimėjimas yra dvigubas.

Analizė apie statymą ant vieno skaičiaus.

Laimėjimas Išmokėjimas Kombinacijos Tikimybė Grąža
2 34 1 0.000730 0.024836
1 17 72 0.052593 0.894083
0 -1 1269 0.946676 -0.946676
Iš viso 1369 1.000000 -0.027757

Analizė apie statymą ant dviejų skaičių (perskirtieji statymai, anlg. Split bets).

Laimėjimas Išmokėjimas Kombinacijos Tikimybė Grąža
2 16 4 0.002922 0.046749
1 8 140 0.102264 0.818115
0 -1 1225 0.894814 -0.894814
Iš viso 1369 1.000000 -0.029949

Analizė apie statymą ant trijų skaičių (gatvės statymai, angl. Street bets).

Laimėjimas Išmokėjimas Kombinacijos Tikimybė Grąža
2 6 16 0.011687 0.070124
1 3 264 0.192841 0.578524
0 -1 1089 0.795471 -0.795471
Iš viso 1369 1.000000 -0.146822

Šioje lentelėje rasite mano analizę apie statymą ant keturių skaičių (kampiniai statymai, angl. Corner bets).

Laimėjimas Išmokėjimas Kombinacijos Tikimybė Grąža
2 6 16 0.011687 0.070124
1 3 264 0.192841 0.578524
0 -1 1089 0.795471 -0.795471
Iš viso 1369 1.000000 -0.146822

Anlizė apie statymą ant šešių skaičių (statymas ant dviejų gatvių iš karto).

Laimėjimas Išmokėjimas Kombinacijos Tikimybė Grąža
2 4 36 0.026297 0.105186
1 2 372 0.271731 0.543462
0 -1 961 0.701972 -0.701972
Iš viso 1369 1.000000 -0.053324

Strategija

Šis žaidimas yra paremtas tik sėkme, ir daugiausia, ką jūs galite padaryti, tai pasirinkti statymus, kuriuose kazino pranašumas yra mažiausias. O statymai su mažiausiu kazino pranašumu yra ant vieno skaičiaus, kuriuose kazino pranašumas yra 2,78 %, bei statymas ant dviejų skaičių vienu metu, kuriuose minėtas pranašumas yra 2,99 %.

Martynas Norvilas

Kazino ir lošimų specialistas

Martynas Norvilas ilgą laiką dirbo su didžiausiomis lošimų (iGaming) bendrovėmis tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, tokiomis kaip: Omnibet, Full Tilt poker, Triobet ir Mybet. Jis užsitarnavo reputaciją, kurdamas aukštos kokybės ir įdomų turinį šioms ir daugeliui kitų bendrovių. Martynas yra gerai žinomas ne tik kazino srityje, bet ir sporto lažybų i ..