Pokerio kombinacijos

Kad išmoktumėte žaisti pokerį, pirmiausia turite žinoti pokerio taisykles ir pokerio kombinacijas. Skirtingi pokerio žaidimai gali turėti skirtingas pokerio taisykles, tačiau pokerio kombinacijos beveik be išimčių visur bus vienodos. Šiame straipsnyje aptarsime, kokius žaidimus žaidžiant naudojamos poker kombinacijos, kaip jos sudaromos ir kaip išsidėsto pagal stiprumą.

Dažniausiai užduodami klausimai

❓ Kaip sudaromos pokerio kombinacijos?

Visi pokerio deriniai sudaromi iš penkių geriausių kortų. Kai kuriuose žaidimuose šios kortos būna asmeninės, kituose – asmeninės + bendrosios. Plačiau apie pokerio kombinacijų sudarymą skirtinguose pokerio variantuose.

❓ Kaip pagal stiprumą išsidėsto pokerio kombinacijos?

Iš viso yra 10 kombinacijų. Išvardinsime jas pagal stiprumą:

❓ Kas yra kickeris?

Kicker (arba laisvoji korta) naudojama tokiose kombinacijose, kurias sudaro keturios, trys, dvi arba viena korta. Pvz.: Keturios vienodos kombinacija turi vieną kickerį. Dviejų porų kombinacija taip pat turi vieną kickerį. Laisvoji korta yra lemtinga tuo atveju, jeigu keli žaidėjai surenka vienodas kortų kombinacijas.

❓ Kaip elgtis, jeigu įvyksta lygiosios?

Jeigu keli žaidėjai turi vienodas kortų kombinacijas ir jų kickeriai sutampa, tada jie pasidalina banką lygiomis dalimis. Kai kur vietoj dalinimosi banku žaidėjai tiesiog susigrąžina savo statymus (push).

❓ Kas yra kortų mostis?

Mostis (arba spalva) nurodo kortų rūšį. Pvz.: vynai, kryžiai, širdys ar būgnai. Mostis labai svarbi sudarant Karališkos eilės, Eilės ir spalvos bei Spalvos kombinacijas.

📖 Turinys

Kokiuose žaidimuose naudojamos pokerio kombinacijos?

Skirtingi kombinacijų panaudojimai

Pokerio kombinacijos pagal stiprumą gali nulemti, ar jūs nugalėsite kitus žaidėjus arba banką. Kitais atvejais kombinacijos stiprumas nulemia, kokį išmokėjimą galima gauti už ją.

Taigi informuojame jus, kaip atskirti tris pokerio žaidimo būdus:

  • žaidimas prieš banką (dalintoją). Šiuo atveju jūsų kombinacija turi būti didesnė nei banko. Visi kiti prie stalo sėdintys žmonės jums nedaro jokios įtakos;
  • žaidimas prieš kitus žaidėjus. Šiuo atveju visi žaidėjai varžosi tarpusavyje ir laimi tas, kieno kombinacija būna stipriausia. Bankas (dalintojas) šiuo atveju jums įtakos nedaro – jis tiesiog priima statymus ir dalina kortas;
  • kai tereikia surinkti konkrečią kombinaciją, nesivaržant su niekuo kitu – Video pokeris.

Kaip sudaromos pokerio kortų kombinacijos?

Pokerio kortų reikšmės tūzas ir karalius reikalingos poker kombinacijos sudarymui

Kombinacijų sudarymas priklauso nuo to, kokį pokerio variantą žaidžiate:

  • Populiariausiame Texas Holdem žaidime naudojame dvi asmenines ir penkias bendrąsias kortas. Žmogus pats pasirenka, kiek jis naudos savų kortų, ir kiek bendrųjų (žemiau aprašytos kombinacijos tinka šiems žaidimams);
  • Omaha žaidimuose rinktis nebegalima – būtina naudoti dvi asmenines ir tris bendrąsias kortas. Vienintelis pasirinkimas – kurias asmenines kortas naudosite, nes iš viso jų gaunate keturias (žemiau aprašytos kombinacijos tinka šiems žaidimams);
  • 7 card Stud ir 5 card Draw pokerio variantuose kombinacijas sudarysite iš penkių asmeninių kortų (žemiau aprašytos kombinacijos tinka šiems žaidimams);
  • Caribbean Stud, Oasis ir Video pokerio žaidimuose kombinacijos sudaromos iš penkių asmeninių kortų (šiuose žaidimuose kortų kombinacijos šiek tiek skirsis nuo aprašytų žemiau puslapyje).

Žaidimo pokeris kombinacijos pagal stiprumą

1. Karališka spalva (Royal Flush)

Tai yra pati aukščiausia visų pokerio žaidimų kombinacija. Ji yra itin reta – kartais net sužaidę šimtais rankų, Karališkos eilės nepamatysite.

Kombinaciją sudaro visos iš eilės einančios kortos nuo tūzo iki dešimtakės (A-K-Q-J-T). Kortos privalo būti tos pačios mosties (rūšies).

Pokerio kortų kombinacijos - Karališka spalva

2. Eilė ir spalva (Straight Flush)

Tai antra pagal stiprumą pokerio kombinacija. Ji irgi itin reta.

Kombinaciją sudaro visos iš eilės einančios vienos rūšies kortos. Skirtumas tarp Karališkos eilės ir Eilės ir spalvos kombinacijų yra tas, kad Karališką eilę sudaro kortos, einančios būtinai nuo tūzo iki dešimtakės.

Kai šios kombinacijos sutampa pas du žaidėjus, tada lyginamos aukščiausios kombinacijų kortos ir pagal tai nustatomas laimėtojas.

Pokerio kombinacijos pagal stiprumą - Eilė ir spalva

3. Keturios vienodos (Four of the kind)

Dar viena gana retai pasitaikanti pokerio kombinacija. Dažnai šnekamojoje kalboje ši kombinacija vadinama Karieta.

Šią kombinaciją sudaro 4 vienodos vertės kortos, (pvz.: keturi karaliai, keturios damos ar pan) ir kickeris.

Jeigu nutinka taip, kad visos keturios vienodos kortos yra atverstos ant stalo (bendrosios), o rankose yra papildoma korta (kickeris), tada nugali tas, kieno kickeris aukščiausias.

Pavyzdys: iš šių dviejų „Spalva ir eilė” kombinacijų (K-Q-J-T-9 ir J-T-9-8-7) nugalės pirmoji K-Q-J-T-9 nes Karaliaus korta yra stipresnė už Valetą.

Pokerio taisyklės ir deriniai - Keturios vienodos

4. Pilni namai arba Pilna troba (Full house)

Ši pokerio kombinacija sutinkama daug dažniau nei trys pirmosios. Turint ilgą sesiją prie pokerio stalo šią kombinaciją galite išvysti net kelis kartus. Dažniausiai, turėdami Pilną trobą jūs jau 99,99% galite tikėtis laimėjimo, nes išlieka tik labai labai maža tikimybė, kad dalintojas ar kiti žaidėjai turės aukštesnę kombinaciją.

Šią kombinaciją sudaro pora ir trys vienodos kortos, kaip parodyta žemiau esančiame pavyzdyje.

Jeigu jūs ir dar kažkas turėsite Pilnas trobas, tada turėsite lyginti tris vienodas kortas – kieno jos aukštesnės – tas ir laimės. Jeigu šios kortos sutampa – lyginkite poras. Vėlgi, laimi tas, kieno pora aukštesnė.

Pavyzdys: Iš šių dviejų „Pilna troba” kombinacijų (9-9-9-A-A ir J-J-J-2-2) nugalės antroji, nes trys vienodi Valetai yra stipresni už tris vienodas devynakes.

Pokerio kombinacijos lietuviškai - Pilna troba

5. Spalva (Flush)

Dar dažnesnė kombinacija yra Spalva. Ją surinkę irgi turite labai daug šansų laimėti.

Šią kombinaciją sudaro 5 ne iš eilės einančios tos pačios mosties kortos.

Labai svarbu: dažnai žmonės susimaišo, galvodami, kad visos raudonos arba juodos kortos jau yra spalva. Įsiminkite – kortos būtinai turi būti tik tos pačios rūšies, pavyzdžiui, 5 kryžiai.

Jeigu keli žaidėjai (ar žaidėjas ir bankas) turi Spalvos kombinacijas, tada pirmiausiai lyginame aukščiausias šių derinių kortas (kaip jau turėtumėte suprasti – laimi tas, kieno kortas didesnės vertės). Jeigu jos sutampa – lyginame žemesnes. Ir taip iki galo.

Pavyzdys: Iš šių dviejų „Spalva” kombinacijų (Q-T-7-6-5 ir Q-J-T-5-2) nugalės antroji, nes pirmosios abiejų kombinacijų kortos yra Damos ir jos sutampa, todėl lyginame antrąsias. Šiuo atveju Valetas nugali dešimtakę.

Pokerio kortų stiprumas ir spalvos kombinacija

6. Eilė (Straight)

Šią kombinaciją sudaro 5 skirtingų rūšių iš eilės einančios kortos.

Svarbu: Pokerio reikšmės, kokiomis gali būti tūzai, yra skirtingos. Tūzas (A) gali būti tiek aukščiausia korta, tiek žemiausia. Taigi tūzas gali sudaryti dvi eiles: 1) TJQKA ir 2) A2345.

Kai Eilės kombinacijas turi keli žmonės, tada laimi ta, kieno aukščiausia korta didžiausios vertės.

Pavyzdys: Iš šių dviejų „Eilė” kombinacijų (9-8-7-6-5 ir 5-4-3-2-A) nugalės pirmoji, nes lyginant aukščiausias šių kombinacijų kortas, matome, kad devynakė yra stipresnė už penkakę.

Pokerio kombinacija - Eilė

7. Trys vienodos (Three of the kind)

Jau po truputį artėjame prie apačios. Tai yra žymiai dažniau pasitaikanti pokerio kombinacija. Ji dar gan dažnai laimi, bet jau yra nemažas šansas, kad jūsų oponentas ar dalintojas gali turėti ir geresnę kombinaciją.

Kombinaciją sudaro trys tos pačios vertės kortos, pvz: trys karaliai, trys damos, trys 888 ir pan. ir dvi laisvos kortos.

Kaip gi nustatomas laimėtojas, jeigu ir šios kombinacijos sutampa? Pirmiausiai lyginame tris vienodas kortas. Kieno jos aukštesnės – tas ir laimi. Jeigu yra lygiosios, tada lyginame laisvąsias kortas – kickerius.

Pavyzdys: Iš šių dviejų „Trys vienodos” kombinacijų (9-9-9-5-3 ir J-J-J-5-2) nugalės antroji, nes trys vienodi Valetai yra stipresni už tris vienodas devynakes.

Pokerio taisyklės kombinacijos - Trys vienodos

8. Dvi poros (Two pair)

Tai yra labai dažnai pasitaikanti pokerio kombinacija.

Ją sudaro dvi poros ir viena laisva korta, vadinama kickeriu.

Jeigu pas abu žaidėjus (arba pas žaidėją ir dalintoją) yra tokios pačios dvi poros, tada laimėtoją nulemia kickeris.

Pavyzdys: Iš šių dviejų „Dvi poros” kombinacijų (J-J-9-9-5 ir J-J-5-5-2) nugalės pirmoji. Kadangi abiejų kombinacijų pirmosios poros sutampa (Valetai), tai lyginame antrąsias poras. Šiuo atveju devynakė yra stipresnė už penkakę, todėl ši kombinacija laimi.

Žaidimo pokeris kombinacijos - Dvi poros

9. Viena pora (One pair)

Ši kombinacija yra pati paprasčiausia ir lengviausia suprantama. Tai tiesiog viena kortų pora. Dar paprasčiau pavadinsime – dvi tos pačios vertės kortos, pvz.: du tūzai. Ir trys laisvos kortos – trys kickeriai.

Esant kombinacijų sutapimui, laimi ta, kieno pora yra aukštesnės vertės. Jeigu ji vienoda pas kelis žaidėjus, tada lyginami kickeriai, kurie ir nustato nugalėtoją.

Pavyzdys: Iš šių dviejų „Viena pora” kombinacijų (9-9-8-4-A ir 9-9-8-2-A) nugalės pirmoji. Kadangi dvi poros sutampa abejose kombinacijose, lyginame laisvąsias kortas – kickerius. Aštuonakės sutampa abiejuose deriniuose. Lyginame antrąjį kickerį. Keturakė stipresnė už dviakę, todėl ši korta atneša pergalę šiai rankai.

Pokerio rankos - Viena pora

10. Aukščiausia korta (High card)

Iš tikro – tai dažniausiai pasitaikanti pokerio kombinacija. Žaidėjo laimėjimą nulemia aukščiausia korta tada, kai jis neturi jokios poros; visos rankose laikomos 5 kortos nėra susijusios ir jos nesudaro jokios iš aukščiau išvardintų pokerio kombinacijų. Nors tai yra pati silpniausia kombinacija, tačiau neretu atveju ir ji gali būti laiminti (kai turime daug aukštų kortų arba blokuojame kozirius kazino pokerio žaidimuose).

Kai visi žaidėjai turi tik aukščiausios kortos kombinacijas, tada laimi tas, kieno didžiausios vertės korta yra aukščiausia. Kai šios kortos sutampa, turime lyginti antras pagal rangą. Ir taip toliau.

Pavyzdys: Iš šių dviejų „Aukščiausia korta” kombinacijų (A-K-9-5-2 ir Q-J-9-5-2) nugalės pirmoji, nes jos aukščiausia korta Tūzas yra stipresnė už Damą.

Pokerio kombinacijos lt - Aukščiausia korta

Paskutinės trys kombinacijos yra pačios dažniausios ir pačios slidžiausios. Su visomis jomis reikia žaisti labai atsargiai, pasveriant savo laimėjimo galimybės.

Kas yra kickeris?

Kickeris – tai yra laisva korta, kuri nulemia kombinacijos stiprumą tada, kai keli žaidėjai turi vienodas kombinacijas. Kickerių pokerio kortų stiprumas dažnai daro labai daug įtakos žaidime.

Pavyzdys.: du žaidėjai turi dvi poras. Vieno kombinacijos poros: AA ir KK ir kito žaidėjo poros: AA ir KK. Šiuo atveju tai, kuris žaidėjas laimės, nulems jų turima penktoji korta – kickeris. Pvz.: AAKKJ yra aukščiau už AAKK5.

Kikeris atsiranda šiose kombinacijose: Keturios vienodos, Trys vienodos, Dvi poros, Viena pora ir Aukščiausia korta. Tačiau žaidžiant su viena kalade, dažniausia kickeriai gali turėti reikšmę tik šiose kombinacijose: Dvi poros, Viena pora ir Aukščiausia korta.

Ką daryti, jeigu kickeriai vienodi?

Jeigu tai yra kombinacija, kai kickeris yra penktoji korta, tada skelbiamos lygiosios. Tokiu atveju bankas yra dalinamas per pusę arba tiesiog pastatyti pinigai grąžinami žaidėjui (push). Jeigu kickeriai sutampa, bet jie nėra penktoji korta.

Pavyzdys.: Vienos poros kombinacijoje du žaidėjai turi AAK_ _ . Karaliaus korta yra jų abiejų kickeris ir jis sutampa. Tokia atveju žiūrima sekanti korta – sekantis kickeris ir t.t.

Pokerio taisyklės ir deriniai (video)

Vaizdo įraše matote, kokios pokerio taisyklės kombinacijos sudarymui yra svarbiausios. Taip pat aptariama, kaip pokerio rankos ir deriniai išsidėsto pagal stiprumą. Jeigu jūs informaciją geriau įsimenate jos klausydami, tada šis video užtvirtins prieš tai gautas žinias. Informuojame, kad šiame video pokerio kombinacijos Lt kalba.

Pokerio kombinacijos PDF

Dažnai staiga prireikus palyginti surinktas žaidimo kombinacijas, pasimetate tarp galybės puslapių. O atsakymo reikia greitai. Mes jums paruošėme failą, kurį galite parsisiųsti į savo kompiuterį ar kitą išmanųjį įrenginį. Pokerio kombinacijos lietuviškai įvardintos ir šalia sužymėtos jas sudarančios kortos.

Pokerio kombinacijos pdf lentelė

Pokerio kombinacijos lentelė – siųstis.

Apie pokerio kombinacijas anglų kalba galite paskaityti čia.

Martynas Norvilas

Kazino ir lošimų specialistas

Martynas Norvilas ilgą laiką dirbo su didžiausiomis lošimų (iGaming) bendrovėmis tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, tokiomis kaip: Omnibet, Full Tilt poker, Triobet ir Mybet. Jis užsitarnavo reputaciją, kurdamas aukštos kokybės ir įdomų turinį šioms ir daugeliui kitų bendrovių. Martynas yra gerai žinomas ne tik kazino srityje, bet ir sporto lažybų i ..