Koziris

Tai kurios nors rūšies korta (vynų, būgnų ar kt.), galinti atmušti bet kurią (net ir aukščiausią) kitos rūšies kortą.

T.y. ši korta lošime yra vyresnė už bet kurią kitos rūšies kortą.