High roller

(Stambus lošėjas)

Žaidėjas, žaidžiantis iš labai didelių sumų.