Card abbreviations

(Kortų reikšmių santrumpa)

Dažniausiai kortų reikšmės rašomos sutrumpintai, pvz., viena raidė ir skaičius. Skaičius nuo dvejeto iki devyneto atitinka būtent tą skaičių, kuris yra kortoje (pvz., 2 – dvejetą), o kortos nuo dešimtuko ir aukščiau rašomos šitaip: dešimtukas – T, valetas J, dama – Q, karalius – K, Tūzas – A. Mažosios raidės prie kortos reiškia jų rūšį (spalvą): s – vynai, c – kryžiai, h – širdys, d – būgnai, pavyzdžiui, Ac reiškia kryžių tūzą, Qh širdžių damą.